TÄHTSAD TEATED!

Väikelaevade ülevaatused Läänemaa sadamates 

Väikelaevade ülevaatusi saab  teha 24.mail järgmistes sadamates

Westmeri ja Veskiviigi 08.00

Pusku sadamas 09.00

Topu sadamas 10.00

Puise sadamas 12.00

Suitsu sadamas 14.00

Keemu sadamas 15.00

Virtsu sadamas 17.30

Nõva, Hara ja Dirhami sadamas toimuvad ülevaatused lepib inspektor ise kokku. 

Kellaajad on indikatiivsed ja võivad muutuda. Ülevaatusi viib läbi Veeteede Ameti inspektor Henn Kuum telefon 5118822. 

Aluse ülavaatuse eest tuleb tasuda riigilõiv 25.00 eurot (olenemata aluse pikkusest)

Riigilõiv tuleb tasuda:

Makse saaja: Rahandusministeerium (mitte Veeteede Amet)

Arveldusarved: EE93 2200 2210 2377 8606 Swedbank. EE89 1010 2200 3479 6011 SEB Pank. 

Viitenumber: 2900073119

Maksekorraldusele märkida aluse (te) pardanumber (numbrid) mille ülevaatuse eest riigilõiv tasutakse.