Õppereis Gotlandile 2018

Koostööprojektid  » Õppereis Gotlandile 2018

Koostööprojketi nimetus: Õppereis Gotlandile

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad. 

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat, MTÜ Hiiukala 16 osalejat, Kalanduse teabekeskus 1 osaleja