Anuga toidumessi 2019 külastus

Koostööprojektid  » Anuga toidumessi 2019 külastus

Koostööprojketi nimetus: Anuga toidumessi 2019 külastus Kölnis

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Hiiumaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad ja kalurid

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 8 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 8 osalejat, MTÜ Hiiukala 8 osalejat.