Astu liikmeks

Dokumendid » Astu liikmeks

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts on avatud organisatsioon, mille liikmeks

 võivad olla juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt põhikirjale

peab 60% liikmetest olema kutselised kalurid, kalandusega tegelevad ettevõtted

või kutseliste kalurite ühendused.  

 

Ühingu liikmemaks on

FIE, OÜ, AS, MTÜ: 25.- eurot aastas 

Kohalik omavalitsus:  125.- eurot aastas

täpsem informatsioon info(at)lrs.ee telefon 52 86024