Avatud Sadamate päev 2018

Koostööprojektid  » Avatud Sadamate päev 2018

Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev 2018

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Harju Kalandusühing, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti sihtrühm: laiem avalikkus. 

Osalejad: Avatud sadamate päeval osales ca 25 tuhat külalist. Läänemaal Puise sadamas 500 külalist ja Dirhami sadamas 650 külalist. 

Meediakajastus: Puise Sadam ja Dirhami Sadam