Brüsseli kalandusmessi külastus 2018

Koostööprojektid  » Brüsseli kalandusmessi külastus 2018

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global 2018 külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

Koostööprojekti sihtrühm: Piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid. 

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalandukogu 6 osalejat. MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing 6 osalejat.