Hindamiskomisjoni koosseis

Projektide hindamine » Hindamiskomisjoni koosseis

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme 3.2 "kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektide hindamise komisjon on 9 liikmeline. Komisjoni kooseisus on 4 ühinguvälist eksperti ja 5 hindajat ühingu liikmete hulgast. Juhuks kui keegi põhikomisjoni koosseisust ei saa hindamisel osleda on nende asendamiseks määratud asendusliikmed 

Projektide hindamise komisjon on määratud 2 aastaks. Periood 2019 - 2021

Hindamiskomsijoni liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete määramise õigus on ainult MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogul. 

 

Komisjoni liikmed

Ühinguvälised eksperdid 

Helmuth Kaljo (kalandusettevõtja)

Kersti Palmiste (ettevõtluskonsultant)

Helen Rammu (avalik sektor)

Kaja Karlson (MTÜ Koduakant Läänemaa)

Ühinguväliste ekspertide asendusliikmed   

Ingrit Kera (koolitusspetsialist)

Nele Sõber (Keskkonaamet)

 

Ühingu sisesed komisjoni liikmed

Ants Ale (kalandusettevõtja)

Madis Otsa (kalandusettevõtja)

Tiit Mansberg (kalandusettevõtja)

Indrek Loo (kalandusettevõtja)

Mihkel Nõlvak (kalandusettevõtja) 

ühingu sisesed asendusliikmed

Tiit Randla (kalandusettevõtja)

Kersti Täht (kaluri abikaasa)

Jonne Berggren (kalandusettevõtja)

Arno Peksar (avalik sektor)

Aivo Hirmo (avalik sektor)