Bremeni kalandusmessi külastus 2018

Koostööprojektid  » Bremeni kalandusmessi külastus 2018

Koostööprojekti nimetus: Bremeni kalandusmessi Fish International 2018 külastus

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat. Kalanduse teabekeskus 1 osaleja