EMKVF meetme “Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” raames on reguleeritud kohaliku tegevusrühma toetuse, kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse ja projektitoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord, nõuded kohaliku tegevusrühma ja kohaliku arengu strateegia kohta ning strateegia esitamise, hindamise ja heakskiitmise täpsem kord.

Meetme eesmärgiks on kaasa aidata rannakalanduspiirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

EMKVF-i kohaliku arengu strateegiasse valitavad tegevussuunad on järgmised:
1) vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine;
2) sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine;
3) majandustegevuse mitmekesistamine;
4) looduskeskkonna tingimuste parendamine;
5) kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine;
6) kalurite teadmiste ja oskuste edendamine.

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Praegune kuupäeva
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04