Hea lugeja

Käesoleva lingi alt saad tutvuda Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia lõppdokumendiga. Strateegia on kinnitatud üldkoosoleku 21.03.2024 otsusega nr 34.

Regionaalministri 18.10.2023 kinnitatud määrusega nr 69 “Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” avaneb SIIT

Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030+

 

26.06.2024 toimunud Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolekul kinnitati 2024. aasta sügisene projektitoetuste taotlusvooru toimumise ajaks 04.09.-17.09.2024 ning tegevussuundade vahendid järgmiselt:

  Tegevussuund % Summa eurodes Maksimaalne toetus projekti kohta Jääk
1 vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine 30% 231 582,61 100 000,00 540 359,43
2 sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine

 

59,97% 500 000,00 200 000,00 333 697,40
3 majandustegevuse mitmekesistamine 30% 231 582,61 75 000,00 540 359,43
4 looduskeskkonna tingimuste parendamine 53,98% 50 000,00 50 000,00 42 633,04
5 kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine 30% 92 633,05 40 000,00 216 143,77
6 kalurite teadmiste ja oskuste edendamine 30% 92 633,04 40 000,00 216 143,77
Kokku   1 198 431,31   1 349 517,77
Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Praegune kuupäeva
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04