Koostööprojekti nimetus: Õppereis Läti Vabariiki Liepaja tegevsupiirkonda.

Koostööpartner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Koostööprojekti periood: 30.03.17 – 01.04.17

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat. MTÜ Hiiukala 15 osalejat. Kalanduse teabekeskus 2 osalejat.

Õppereis Liepaja tegevuspiirkonda tulemusaruanne.pdf

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Toidumessil SÖÖMA 2017

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Harju Kalandus.

Koostööprojekti sihtrühm: Kalanduspiirkondade toitlustusettevõtjad ja kala väiketöötlejad.

Kööstööprojekti periood: mess toimus perioodil 05.05.17-06.05.17

Osalejad: Läänemaa kalandupiirkonnast osales Derhamn OÜ, Kipperi Kala OÜ, Tulundusühistu Eesti Kalakasvatajate Ühistu.

Toidumess SOOMA 2017 tulemusaruanne.pdf

1
2
3A

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Islandile

Koostööprojketi partner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad

Koostööprojekti periood: 30.08.17 – 06.09.17

Koostööprojekti osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat, MTÜ Hiiukala 15 osalejat, Kalanduse teabekeskus 2 osalejat.

Õppereis Islandile tulemusaruanne.pdf

DSC_0768
DSC_0788
DSC_0792

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Tallinna toidumessil FoodFair 2017

Koostööprojekti partner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Kalanduspiirkondade toitlustusettevõtted ja kala väiketöötlejad.

Koostööprojekti periood: 25.10.17 – 27.10.17

Koostööprojektis osalejad: Läänemaa kalanduspiirkonnast Derhamn OÜ, Hiiumaa kalanduspiirkonnast Ristnaotsa OÜ

Toidumess Tallinna Foodfair 2017 tulemusaruanne.pdf

1T
2T
3T

Koostööprojekti nimetus: Bremeni kalandusmessi Fish International 2018 külastus

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat. Kalanduse teabekeskus 1 osaleja

Bremeni kalandusmessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

1[1]
2[1]
3

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Sitsiiliasse 2018

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad, kutselised kalurid ja kalanduskogundade esindajad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat.

Sitsiilia õppereisi tulemusaruanne.pdf

0405
0406
0408

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global 2018 külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

Koostööprojekti sihtrühm: Piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalandukogu 6 osalejat. MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing 6 osalejat.

10_Brusseli kalandusmessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

20180424_122354
20180424_122901
20180424_161041

Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev 2018

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Harju Kalandusühing, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti sihtrühm: laiem avalikkus.

Osalejad: Avatud sadamate päeval osales ca 25 tuhat külalist. Läänemaal Puise sadamas 500 külalist ja Dirhami sadamas 650 külalist.

Meediakajastus: Puise Sadam ja Dirhami Sadam

Avatud kalasadama paeva tulemusaruanne.pdf

SA0003
SA0044
SA0063

Koostööprojketi nimetus: Õppereis Gotlandile

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat, MTÜ Hiiukala 16 osalejat, Kalanduse teabekeskus 1 osaleja

Õppereis Gotlandile tulemusaruanne.pdf

G36
G45
G106

Koostööprojekti nimetus: Pariis SIAL messi ja Normandia kalanduspiirkonna külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Pärnumaa ja Peispsiveere kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 8 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 10 osalejat. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 12 osalejat

Pariis Sial ja Normandia kulastuse tulemusaruanne.pdf

1N
30N
116N

Koostööprojekti nimetus: Tallinna toidumess FoodFest 2018

Koostööpartner: MTÜ Kodukant Läänemaa

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa kalatöötlemisettevõtted ja Läänemaa mahetootjad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, Derhamn OÜ. MTÜ Kodukant Läänemaa, Lauri – Jaani OÜ.

Toidumess Tallinna Foodfest 2018 tulemusaruanne.pdf

T1
T2
T3

Koostööprojketi nimetus: Õppereis Lõuna Prantsusmaa kalanduspiirkonda.

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojketi sihtrühm: Läänemaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad ja kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat.

Meediakajastus: avaneb SIIT

Article journal pêcheurs estoniens (1).pdf

Lõuna Prantsusmaa kalanduspiirkonna kulastuse tulemusaruanne.pdf

DSC_0079
DSC_0151

Koostööprojketi nimetus: Avatud sadamate päev Topu sadamas 2019

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Hiiukala, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Harjukalandus.

Koostööprojketi sihtrühm: laiem avalikkus.

Osalejad: Avatud sadamate päeva külastas kokku 22 kalasadamas 28 000 inimest. Topu sadamas oli külalisi 1000 ja Dirhami kalasadamas 2500.

Meediakajastus:

Dirhami sadam Lääne Elu 27.04.19

Topu sadam Lääne Elu 27.04.19

Topu sadam Portaal Läänlane 27.04.19

Avatud kalasadama paeva tulemusaruanne[1].pdf

0011
0023
2593

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global 2019 külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat

Brusseli kalandusmessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

20190507_161802
20190508_150150
20190507_130759

Koostööprojekti nimetus: Horvaatia kalanduspiirkonna Lagur Brack külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Hiiumaa ja Läänemaa kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat. MTÜ Hiiukala 16 osalejat.

Õppereis Horvaatiasse tulemusaruanne.pdf

HO1
HO2
HO3

Koostööprojekti nimetus: Anuga toidumessi 2019 külastus Kölnis

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Hiiumaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad ja kalurid

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 8 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 8 osalejat, MTÜ Hiiukala 8 osalejat.

ANUGA toidumessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

AN24
AN5
AN10

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Tallinna toidumessil Foodfest 2019

Koostööpartner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojketi sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kala väiketöötlejad.

Koostööprojekti periood: 23.10.19 – 25.10.19

Osalejad: Läänemaa kalanduspiirkonnast Derhamn OÜ. Hiiumaa kalanduspiirkonnast Stonefish OÜ.

Toidumess Tallinna Foodfest 2019 tulemusaruanne.pdf

20191023_120513
20191023_120228
20191023_120438

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Kesk Soome püünisteehitajate juurde

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalandusettevõtjad ja kala väiketöötlejad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 7 osalejat. MTÜ Hiiukala 7 osalejat

Õppereis kesk Soome tulemusaruanne.pdf

SO1
SO60
SO19

Koostööprojekti nimetus: Assooride kalanduspiirkondade külastus Portugalis

Koostööpartnerid: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade kalurid ja kalandusettevõtjad ning teised
piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 12 osalejat. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 12 osalejat.

Õppereisi tulemusaruanne

 

Koostööprojekti nimetus: Kutselise kalanduse messi “Danfish 2021” külastus

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Hiiumaa ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kutselised kalurid.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat, MTÜ Hiiukala 6 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat.

Õppereisi tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Barcelona kalandusmessi külastus 2022

 

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

 

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

 

Osalejad:

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts – 6 osalejat

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu – 6 osalejat

MTÜ Saarte Kalandus – 6 osalejat

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu – 6 osalejat

MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts – 3 osalejat

 

Õppereisi tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Avatud sadamate päev 2020

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Hiiukala, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Saarte Kalandus

Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus.

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev toimus 30. aprillil 2022

Avatud olid järgmised sadamad üle Eesti

Läänemaal: Sviby sadam, Virtsu kalasadam

Pärnumaal: Võiste sadam, Lindi sadam

Peipsil: Kolkja sadam, Varnja sadam

Saaremaal: Turja sadam

Virumaal: Toila sadam, Eisma sadam

Võrtsjärvel: Limnoloogiakeskuse sadam

Hiiumaal: Roograhu sadam, Kõrgessaare sadam

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada laiemale avalikkusele kalasadamate tööd ja kaluri elukutset. Propageerida kala tarbimist

Projekti tulemused: koostööprojekti tulemusel oli Läänemaal avatud kaks kalasadamat, mida külastas vastavalt Virtsu sadamat ca 300 külalist ja Sviby sadamat ca 100 külalist. Kokku külastas üle Eesti avatud kalasadamaid ca 35 000 inimest.

Avatud kalasadamate päeva tulemusaruanne

Meediakajastus:
Sviby  – Lääne Elu online 30.04.2022
PuiseLääne Elu online 30.04.2022
DirhamiLääne Elu online 30.04.2022
Üldine –  Lääne Elu online 03.05.02022 ja paberväljaanne

Koostööprojekti nimetus: Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis

 

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

 

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad

 

Osalejad:

Õppereisil osales kokku 30 isikut:

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts – 12 osalejat

MTÜ Hiiukala – 18 osalejat

 

Õppereisi tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus:  Osalemine Tallinn Food Fest toidumessil 2022

 

Koostööpartner: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

 

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Peipsi piirkonna kalatöötlemisettevõtted ja kalanduskogukonnad.

 

Koostööprojekti periood: 01.08.2022-31.10.2022

 

Osalejad: Läänemaa kalanduspiirkonnast Derhamn OÜ. Peipsi kalanduspiirkonnast Taavi Vogt FIE

 

Tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis

Koostööpartnerid: Virumaa Rannakalurite Ühing

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Virumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad

Osalejad:

Õppereisil osales kokku 30 isikut:

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts – 12 osalejat

Virumaa Rannakalurite Ühing – 18 osalejat

 

Õppereisi tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis

Koostööpartnerid: Hiiukala MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad

Osalejad:

Õppereisil osales kokku 24 isikut:

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts – 13 osalejat

Hiiukala MTÜ – 11 osalejat

 

Õppereisi tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Avatud sadamate päev 2023

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus.

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev toimus 29. aprillil 2023

Avatud olid järgmised sadamad üle Eesti

Läänemaal: Sviby sadam, Puise kalasadam, Dirhami sadam

Pärnumaal: Võiste sadam, Lindi sadam

Peipsil: Kolkja sadam, Varnja sadam

Võrtsjärve: Jõesuu sadama

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada laiemale avalikkusele kalasadamate tööd ja kaluri elukutset. Propageerida kala tarbimist

Projekti tulemused: koostööprojekti tulemusel oli Läänemaal avatud kolm kalasadamat, mida külastas vastavalt Dirhami sadamat ca 3200 külalist, Puise sadamat ca 1300 külalist, Sviby sadamat ca 130 külalist. Täiendavalt olid Läänemaa piirkonnas avatud ka Topu kalasadam ja Nõva sadam, mida külastasid vastavalt ca 600 ja ca 1500 inimest. Kokku ootas külastajaid üle Eesti 26 sadamat.

Avatud kalasadamate päeva tulemusaruanne

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Praegune kuupäeva
24
25
26
27
28
29
01
02
03