Koostööprojekti nimetus: Õppereis Läti Vabariiki Liepaja tegevsupiirkonda.

Koostööpartner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Koostööprojekti periood: 30.03.17 – 01.04.17

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat. MTÜ Hiiukala 15 osalejat. Kalanduse teabekeskus 2 osalejat.

Õppereis Liepaja tegevuspiirkonda tulemusaruanne.pdf

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Toidumessil SÖÖMA 2017

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Harju Kalandus.

Koostööprojekti sihtrühm: Kalanduspiirkondade toitlustusettevõtjad ja kala väiketöötlejad.

Kööstööprojekti periood: mess toimus perioodil 05.05.17-06.05.17

Osalejad: Läänemaa kalandupiirkonnast osales Derhamn OÜ, Kipperi Kala OÜ, Tulundusühistu Eesti Kalakasvatajate Ühistu.

Toidumess SOOMA 2017 tulemusaruanne.pdf

1
2
3A

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Islandile

Koostööprojketi partner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad

Koostööprojekti periood: 30.08.17 – 06.09.17

Koostööprojekti osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat, MTÜ Hiiukala 15 osalejat, Kalanduse teabekeskus 2 osalejat.

Õppereis Islandile tulemusaruanne.pdf

DSC_0768
DSC_0788
DSC_0792

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Tallinna toidumessil FoodFair 2017

Koostööprojekti partner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Kalanduspiirkondade toitlustusettevõtted ja kala väiketöötlejad.

Koostööprojekti periood: 25.10.17 – 27.10.17

Koostööprojektis osalejad: Läänemaa kalanduspiirkonnast Derhamn OÜ, Hiiumaa kalanduspiirkonnast Ristnaotsa OÜ

Toidumess Tallinna Foodfair 2017 tulemusaruanne.pdf

1T
2T
3T

Koostööprojekti nimetus: Bremeni kalandusmessi Fish International 2018 külastus

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat. Kalanduse teabekeskus 1 osaleja

Bremeni kalandusmessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

1[1]
2[1]
3

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Sitsiiliasse 2018

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad, kutselised kalurid ja kalanduskogundade esindajad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat.

Sitsiilia õppereisi tulemusaruanne.pdf

0405
0406
0408

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global 2018 külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

Koostööprojekti sihtrühm: Piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalandukogu 6 osalejat. MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing 6 osalejat.

10_Brusseli kalandusmessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

20180424_122354
20180424_122901
20180424_161041

Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev 2018

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Harju Kalandusühing, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti sihtrühm: laiem avalikkus.

Osalejad: Avatud sadamate päeval osales ca 25 tuhat külalist. Läänemaal Puise sadamas 500 külalist ja Dirhami sadamas 650 külalist.

Meediakajastus: Puise Sadam ja Dirhami Sadam

Avatud kalasadama paeva tulemusaruanne.pdf

SA0003
SA0044
SA0063

Koostööprojketi nimetus: Õppereis Gotlandile

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat, MTÜ Hiiukala 16 osalejat, Kalanduse teabekeskus 1 osaleja

Õppereis Gotlandile tulemusaruanne.pdf

G36
G45
G106

Koostööprojekti nimetus: Pariis SIAL messi ja Normandia kalanduspiirkonna külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Pärnumaa ja Peispsiveere kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 8 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 10 osalejat. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 12 osalejat

Pariis Sial ja Normandia kulastuse tulemusaruanne.pdf

1N
30N
116N

Koostööprojekti nimetus: Tallinna toidumess FoodFest 2018

Koostööpartner: MTÜ Kodukant Läänemaa

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa kalatöötlemisettevõtted ja Läänemaa mahetootjad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, Derhamn OÜ. MTÜ Kodukant Läänemaa, Lauri – Jaani OÜ.

Toidumess Tallinna Foodfest 2018 tulemusaruanne.pdf

T1
T2
T3

Koostööprojketi nimetus: Õppereis Lõuna Prantsusmaa kalanduspiirkonda.

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojketi sihtrühm: Läänemaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad ja kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat.

Meediakajastus: avaneb SIIT

Article journal pêcheurs estoniens (1).pdf

Lõuna Prantsusmaa kalanduspiirkonna kulastuse tulemusaruanne.pdf

DSC_0079
DSC_0151

Koostööprojketi nimetus: Avatud sadamate päev Topu sadamas 2019

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Hiiukala, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Harjukalandus.

Koostööprojketi sihtrühm: laiem avalikkus.

Osalejad: Avatud sadamate päeva külastas kokku 22 kalasadamas 28 000 inimest. Topu sadamas oli külalisi 1000 ja Dirhami kalasadamas 2500.

Meediakajastus:

Dirhami sadam Lääne Elu 27.04.19

Topu sadam Lääne Elu 27.04.19

Topu sadam Portaal Läänlane 27.04.19

Avatud kalasadama paeva tulemusaruanne[1].pdf

0011
0023
2593

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global 2019 külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat

Brusseli kalandusmessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

20190507_161802
20190508_150150
20190507_130759

Koostööprojekti nimetus: Horvaatia kalanduspiirkonna Lagur Brack külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Hiiumaa ja Läänemaa kalanduskogukonnad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat. MTÜ Hiiukala 16 osalejat.

Õppereis Horvaatiasse tulemusaruanne.pdf

HO1
HO2
HO3

Koostööprojekti nimetus: Anuga toidumessi 2019 külastus Kölnis

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Hiiumaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad ja kalurid

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 8 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 8 osalejat, MTÜ Hiiukala 8 osalejat.

ANUGA toidumessi kulastuse tulemusaruanne.pdf

AN24
AN5
AN10

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Tallinna toidumessil Foodfest 2019

Koostööpartner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojketi sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kala väiketöötlejad.

Koostööprojekti periood: 23.10.19 – 25.10.19

Osalejad: Läänemaa kalanduspiirkonnast Derhamn OÜ. Hiiumaa kalanduspiirkonnast Stonefish OÜ.

Toidumess Tallinna Foodfest 2019 tulemusaruanne.pdf

20191023_120513
20191023_120228
20191023_120438

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Kesk Soome püünisteehitajate juurde

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalandusettevõtjad ja kala väiketöötlejad.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 7 osalejat. MTÜ Hiiukala 7 osalejat

Õppereis kesk Soome tulemusaruanne.pdf

SO1
SO60
SO19

Koostööprojekti nimetus: Assooride kalanduspiirkondade külastus Portugalis

Koostööpartnerid: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade kalurid ja kalandusettevõtjad ning teised
piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 12 osalejat. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 12 osalejat.

Õppereisi tulemusaruanne

 

Koostööprojekti nimetus: Kutselise kalanduse messi “Danfish 2021” külastus

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Hiiumaa ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kutselised kalurid.

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat, MTÜ Hiiukala 6 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat.

Õppereisi tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Barcelona kalandusmessi külastus 2022

 

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

 

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

 

Osalejad:

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts – 6 osalejat

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu – 6 osalejat

MTÜ Saarte Kalandus – 6 osalejat

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu – 6 osalejat

MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts – 3 osalejat

 

Õppereisi tulemusaruanne

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Praegune kuupäeva
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05