Hea taotleja, altpoolt leiad valiku EMKF meetme määruse lühikokkuvõtetest (siiski on mõistlik tutvuda ka meetme määruse täistekstiga), väljavõtted projektitoetuse taotlemisega seotud seadustest ja seaduste täistekstidest. 

Meetmelehed (kirjeldavad lühidalt projektitoetuse taotlemise tingimusi ja määrusest tulenevaid piiranguid).

1_MEETMELEHT KALA TOOTLEMINE JA OTSETURUSTAMINE.pdf

2_MEETMELEHT TEGEVUSTE MITMEKESISTAMINE.pdf

3_MEETMELEHT SADAMATE JA LOSSIMISKOHTADE UUENDAMINE.pdf

4_MEETMELEHT KUDEALADE TAASTAMINE.pdf

5_MEETMELEHT TRADITSIOONID JA SOTSIAALNE HEAOLU.pdf

Kalapüügiseadus avaneb SIIT

Konkurentsiseadus avaneb SIIT

Äriseadustik avaneb SIIT

Tulumaksuseadus avaneb SIIT

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus avaneb SIIT

Liiklusseadus avaneb SIIT

Meresõiduohutuse seadus avaneb SIIT

Toiduseadus avaneb SIIT

Söödaseadus avaneb SIIT

Käibemaksuseadus avaneb SIIT

Ehitusseadustik avaneb SIIT

Riigihangete seadus avaneb SIIT

Sadamaseadus avaneb SIIT

EL määrus 508-2014 avaneb SIIT

Haldusmenetluse seadus avaneb SIIT

Hea taotleja

Altpoolt leiad juhendid, kuidas täita taotlusvorme toetuse taotlemisel. Juhendites on välja toodud peamised teemad mida üks või teine lõik peaks sisaldama. Kindlasti ei ole juhend kohustuslik ning võid taotluse koostamisel lasta oma fantaasial lennata ja kasutada taotluse koostamisel teistsugust loogikat. Kindlasti soovitan sul silmas pidada punase värviga märgistatud märkuseid, mis käsitlevad teemasid  mis on taotluse hindamisel vajalik ning mille hindaja peab sinu taotlusest leidma. Taotlusi saab esitada ainult läbi PRIA e-keskkonna mis avaneb SIIT. Taotlust võid koostada ka e-keskkonnas, kuid soovitan eelnevad tekstid varem varem valmis teha sest e-keskkonnas on tekste koostada kaunikesti ebamugav.

 

Taotluse koostamisel võiksid juhinduda järgmistest prinsiipidest.

1. Kirjuta seda mida sa mõtled ja tee seda korrektses eesti keeles.

2. Ära upu “sõnapitsi” ja eurokantseliiti, reeglina ei ole ilukõnest midagi kasu.

3. Väljenda enda mõtteid nii pikalt kui vajalik ja nii täpselt kui võimalik.

4. Ära leiuta kunstlikke seoseid, reeglina ei ole need usutavad.

Personaalseks nõustamiseks võid pöörduda alati ühingusse e-posti aadressil info@lrs.ee või telefonil 53019815. Taotluste nõustamine toimub igal tööpäeval kell 9.00 – 17.00 eelkokkuleppel. Konsultatsioonid on tasuta.

Kui soovid lasta oma taotlust üle vaadata või asja üle aru pidada, siis oleks mõistlik dokumendid varem e-posti teel ette saata.

Meeles tasub pidada

Taotlusvormis peaks erinevates lõikudes olema mõtestatud tekst, mida ühes või teises lõigus kirjeldada selle kohta leiad juhendid kodulehekülje “taotlusvormide juhendid” alajaotusest.

Palun ära eelda, et ühingu töötajad koostavad sinu eest taotluse ise, seega taotlusvormid kuhu on lõikudesse sinu poolt ainult märgitud “mida siia kirjutada?” ei ole asjakohased.

Juhul kui soovid kasutada tasulise konsultandi abi, siis on see abikõlblik ettevalmistava tööna. Juhul kui sul endal tasulist konsultanti leida ei õnnestu, võid pöörduda ühingusse. Ühingul on olemas väike valik konsultante, kes rannakalandusfondi tunnevad.

Pea meeles, et ise koostatud taotlus on kõige parem taotlus. Kui asjasse süveneda, ei ole see sugugi keeruline.

Mõistlik on kui sa ei jäta taotluse kirjutamist viimasele minutile. Praktika näitab, et viimasel minutil esitatud taotlused jäävad paremusjärjestuses tahapoole, sest nende läbimõeldus pole suurem asi.

Ühingu tegevjuht ei osuta tasulist teenust rannakalanduse meetme Läänemaa taotluste koostamisel.

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Praegune kuupäeva
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05