EMKF meede (rannapiirkonnad) määrus

EMKF meetme 3.2 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" eesmärgiks on aidata kaasa rannakalanduspiirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Meetme esimeses etapis saab toetust taodelda mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks, piirkonna tegevusstrateegia väljatöötamiseks ja koostöö arendamiseks. meetme teises etapis saab totust taodelda sadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks, kalatöötlemiseks ja väärindamiseks ning veel paljuks muuks. Programmi esimene etapp kestab 31. detsembrini aastal 2019.

 

EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakedamine" (rannapiirkonnad) avaneb SIIT