Hankekord

Käesolev hankekord sätestab, kuidas korraldatakse MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi hankeid, sealhulgas ka seda kuidas hangitakse kaupu ja teenuseid mis jäävad alla riigihanke piirmaara