Infopäev 12.jaanuaril algusega kell 13.00

UUDISED JA TEATED » Infopäev 12.jaanuaril algusega kell 13.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 12.jaanuaril 2018 algusega kell 13.00 Haapsalu spordihoone kohvikus aadressil Lihula mnt 10 infopäeva EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks. 

Käsitletavad teemad:

Toetusvahendid 2018. aastaks.

Abikõlblikud taotlejad meetme raames.

Omafinantseeringumäärad. 

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud.

Nõutavad dokumendid ja taotlusvormide tutvustus.

Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid.

Olulised muudatused toetuste taotlemisel.

Sagedamini esinevad vead taotluste koostamisel.

 

Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud. 

 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Postitatud 07.12.17