Infopäev 27.jaanuaril algusega kell 14.00

UUDISED JA TEATED » Infopäev 27.jaanuaril algusega kell 14.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 27.jaanuaril 2017 algusega kell 14.00 Haapsalu Spordihoone kohvikus aadressil Lihula mnt 10 infopäeva EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks. 

Käsitletavad teemad:

Toetusvahendid 2017 aastaks.

Abikõlblikud taotlejad meetme raames.

Omafinantseeringumäärad. 

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud.

Nõutavad dokumendid ja taotlusvormide tutvustus.

Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid.

Olulised muudatused toetuse taotlemisel.

Sagedamini esinevad vead taotluste koostamisel.

Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud. 

Info ja registreerimine info@lrs.ee ja telefonil 52 86 024

Postitatud 29.detsember 2016