Läänemaa Kalanduspiirkonna strateegia 2015-2025

Hea lugeja

Käesoleva lingi alt saad tutvuda Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia lõppdokumendiga. Strateegia on kinnitatud üldkoosoleku otsusega nr 18 (19.06.2015)

Määrus nr 19 "kalanduspiirkonna kohalikus arengu strateegia rakendamine" rannapiirkonad avaneb SIIT