MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 1.aprillil 2020 algusega kell 14.00

UUDISED JA TEATED » MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 1.aprillil 2020 algusega kell 14.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 1.aprillil 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3. 

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine. 

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine. 

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

4. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava muudatuste ettepanekutega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus aruanded. 

5. Muud küsimused. 

info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Ühingu juhatus

 

Üldkoosolek jätkub kell 15.00 kalandusalase infopäevaga, kus teemadeks on: 

Läänemaa rannikumeres läbi viidud kalandusalased uuringud ja nende tulemused. 

Võimalikud arengud Eesti kalanduspoliitikas kalateadlase pilgu läbi. 

Oodatud on kõik huvilised.

Postitatud 29.02.2020