MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 5.juunil 2020 algusega kell 14.00

UUDISED JA TEATED » MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 5.juunil 2020 algusega kell 14.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 5.juunil 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3. 

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine. 

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine. 

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine. Muudatuste eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - aruanded.

5. 2021 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Projektitoetuste rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - aruanded.

6. 2021 aasta koostööprojektide rakenduakava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - aruanded.  

7. Muud küsimused. 

info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Ühingu juhatus

 

 

Postitatud 09.05.2020