Põhikiri

Dokumendid » Põhikiri

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts viimane põhikirja redaktsioon on kinnitatud 19.juunil 2015

ühingu üldkogu poolt