MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja avaliku konkursi tegevjuhi ametikoha täitmiseks

Otsime oma meeskonda tegevjuhti kelle peamised ülesanded on kalurite ühingu igapäevatöö juhtimine, EMKF meetmete rakendamine Läänemaa kalanduspiirkonnas ning koostöö koordineerimine Eesti kalandusvõrgustikus

 Nõuded kandidaadile

Ootame sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus, soovitavalt halduskorraldus. Võib olla omandamisel.
 • Oskad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt heal tasemel
 • Oled hea suhtleja ja valmis koostööks
 • Sul on hea esinemisoskus ja hea kirjaliku eneseväljenduse oskus.
 • Oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline
 • Oled oma töös täpne ja korrektne
 • Oled initsatiivikas, valmis algatama uuendusi ja neid ellu viima.
 • Omad kogemusi EU projektide koostamisel ja ellu viimisel
 • Sul on kogemused ja oskused strateegilise planeerimise valdkonnas

Kasuks tuleb

 • E-PRIA taotlusplatvormide tundmine
 • Dokumendihalduse põhimõtete tundmine
 • Isikliku auto kasutamise võimalus
 • Kodulehekülgede haldusprogrammide tundmine

Ühing pakub

 • Ametipalka 1650 eurot brutto
 • Väljakutseid EU programmide rakendamisel vähemalt aastani 2027
 • Paindlikku tööaega.
 • Erialaseid koolitusi ja välisreise
 • Võimalust osaleda EU fondide arendamisel Läänemaa kalanduspiirkonnas.

Tähtaeg ja täpsem teave

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts tegevust rahastatakse EMKF meetmest.

CV ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 12. oktoobriks e-posti aadressile info@lrs.ee märksõnaga tegevjuht.

Täpsem teave töö sisu kohta: Taavi Suitsberg 372 51 36 263

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.