MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus teatab üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest ilma üldkoosolekut kokku kutsumata

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus teatab üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest ilma üldkoosolekut kokku kutsumata

15.04.2021 edastatakse e-kirja teel MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmetele otsuse eelnõu tutvumiseks järgmistel teemadel:

  1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi  2021. aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega  projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse tutvustamine.
  2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2021. aasta  taotlusvooru  üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine.
  3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
  4. Liikmete väljaarvamine (juhatuse otsuste kinnitamine).

Liikmetelt oodatakse 7 päeva jooksul (so hiljemalt 21.04) tagasisidet saadetud eelnõule (poolt, vastu, erapooletu või tekkinud küsimused).

Täpsem info info@lrs.ee  või telefonil 53 019815.

Ühingu juhatus

  

 

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.