Pakkumuskutse koostööprojekti „Kreeka kalanduse ja rannikuturismi teemaline õppereis“ läbiviimiseks

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing kutsuvad Teid esitama hinnapakkumust konkursi kutse tehnilises kirjelduses toodud tingimustel korraldatava koostööprojekti „Kreeka kalanduse ja rannikuturismi teemaline õppereis“ läbiviimiseks. Täpsem teenuse kirjeldus on toodud konkursi kutse tehnilises kirjelduses punktis 3.

Konkursi tulemusena sõlmitakse kirjalik hankeleping. Hankijad teevad hankelepingu sõlmimise otsuse ja esitavad igale pakkujale selle otsuse kohta teate, milles sisalduvad väljavalitud pakkuja või pakkujate nimed ja väljavalituks mitteosutunud pakkujale esitatavas teates lisaks väljavalitud pakkumust iseloomustavad andmed ja eelised teate saaja pakkumusega võrreldes.

Hankijad sõlmivad hankelepingu pakkujaga, kes on esitanud majanduslikult soodsaima pakkumuse, mille hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumised palume esitada hiljemalt 22.08.2022. e-posti aadressideleinfo@lrs.ee ja info@vrky.ee.

Pakkumuskutse

Lisa 1

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.