EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” infopäev 13.01

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 13.jaanuaril 2022 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Haapsalu Posti 3 infopäeva EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks

Käsitletavad teemad:

Toetusvahendid 2022. aastaks

Abikõlblikud taotlejad meetme raames

Omafinantseeringumäärad

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud

Nõutavad dokumendid

Sagedamini esinevad vead taotluste koostamisel

Hindamine ja tähtajad

Taotluse esitamine e-PRIA keskkonnas

 

Infopäev on osalejate tasuta, osalejad peavad esitama COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõendi või COVID-19 läbipõdemise tõendi

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 530 19815.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.