Infopäev 13.jaanuaril 2020 algusega kell 14.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 13.jaanuaril 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Haapsalu Posti 3 infopäeva EMKF meetme 3.3 “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks. 

Käsitletavad teemad:

Taotluste esitamine e-PRIA iseteeninduskeskkonnas – alates 2020 aastast saab EMKF meetme taotlusi esitada ainult e-PRIA keskkonnas. Infopäeva raames tutvustatakse kuidas taotlusi esitada.

Muud teemad:

Toetusvahendid 2020 aastaks

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud

Omafinantseeringumäärad

Abikõlblikud taotlejad meetme raames

Olulised muudatused toetuse taotlemisel

Sagedamini esinevad vead taotluste koostamisel

Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.