Infopäev 16.jaanuaril 2019 algusega kell 13.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 16.jaanuaril 2019 algusega kell 13.00 Haapsalu spordihoone kohvikus aadressil Lihula mnt 10 infopäeva EMKF meetme 3.3 “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks. 

Käsitletavad teemad. 

Toetusvahendid 2019 aastaks.

Abikõlblikud taotlejad meetme raames.

Omafinantseeringumäärad.

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud.

Nõutavad dokumendid ja taotlusvormide tutvustus.

Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid.

Olulised muudatudused toetuse taotlemisel.

Taotluse esitamise võimalused.

Sagedamini esinevad vead taotluse koostamisel.

Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.