Infopäev 31.mail algusega kell 14.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 31.mail 2016 algusega kell 14.00 Haapsalu spordihoone kohvikus aadressil Lihula mnt 10 infopäeva EMKF meetme  ” Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks. 

Käsitletavad teemad. 

Toetusvahendid 2016 aastaks

Abikõlblikud taotlejad meetme raames

Omafinantseeringumäärad

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud.

Nõutavad dokumendid ja taotlusvormide tutvustus.

Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid.

Olulised muudatused toetuste taotlemisel.

Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitataud isikud.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 5286024

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.