Jaanuarist kohustuslikuks muutuv elektrooniline kalapüügiandmete esitamine lükkub edasi 2024. aasta 1. juulile

Möödunud kolmapäeval arutas Vabariigi Valitsus 5. oktoobri 2023. a määruse nr 92 “Kutselise kalapüügiga seotud andmete esitamise kord” muutmist. Kutselisel kalapüügil täiselektroonilisele andmete esitamisele üleminek lükatakse 1. jaanuarilt edasi 1. juulile. Samuti pikendatakse poole aasta võrra üleminekuaega, kui võib veel paberil laekunud aruandeid menetleda. Lisaks leevendatakse määrusega ka mõningaid kavandatud aruandluskohustusi. Näiteks kohustust märkida veealal olles mõnede püügivahendite koordinaadid või kohustust esitada püügil olles ja enne sadamasse saabumist teatud andmeid. 1. juulini jääb regionaal- ja põllumajandusministeeriumil aega kaluri infotehnoloogilise rakenduse koolituste korraldamiseks ja kalurkonna suunamiseks iseõppele andmeesituse testkeskkonda.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi pressiteade selle kohta on leitav siit: https://www.agri.ee/uudised/kalurid-saavad-digipoordeks-rohkem-aega

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.