Kalanduse Teabekeskusel ilumus aastaraamat “Eesti kalamajandus 2021”

Aastaraamat “Eesti kalamajandus 2021” käsitleb nii kaugpüüki, Läänemere ja sisevete kalapüüki, harrastuspüüki ja vesiviljelust, lisaks ka Eesti kalatööstuste ja toetustega seotut.

Raamatuga on võimalik tutvuda Kalanduse teabekeskuse kodulehel (siin).

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.