Kalandusega tegelevatele ettevõtjatele avaneb võimalus taotleda erakorralist toetust

29.01.2023 jõustub määrus “Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale”, mis võimaldab hüvitada kalandusega tegelevatele ettevõtjatele lisakulud, mis on põhjustatud Vene agressioonist Ukrainas.

Periood, mille eest hüvitist makstakse, on 1. märts  kuni 31. detsember 2022.

Püügisektorile hüvitatava diislikütuse hinna lisakulu kompenseerimiseks on ette nähtud kokku 2,18 miljonit eurot (500 000 eurot maksimaalselt ühe taotleja kotha) ja kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlejatele ning vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele elektri hinna lisakulu kompenseerimiseks 3,79 miljonit eurot (200 000 eurot maksimaalselt ühe taotleja kotha). Toetust ei anta, kui selle suurus jääb alla 1000 euro.

Toetuse määr on 100 protsenti.

Toetuse suurus diislikütuse hinnavahe hüvitamisel arvutatakse järgmiselt: ühikuhind 0,33 eurot liitri kohta korrutatakse ettevõtja kutseliseks kalapüügiks soetatud aktsiisivaba diislikütuse kogusega.

Toetuse suurus elektri hinnavahe hüvitamisel arvutatakse järgmiselt: ühikuhind 82,55 eurot megavatt-tunni kohta korrutatakse ettevõtja vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel tarbitud elektri kogusega. Arvesse ei võeta universaalteenusena tarbitud elektri kogust. Toetust ei anta, kui taotleja on tarbinud etteantud perioodil elektrit hinnaga, mis on alla 123,19 euro megavatt-tunni kohta.

Hüvitise taotlemine käib PRIA kaudu. Taotluste vastuvõtt kütuse lisakulude hüvitamiseks algab veebruaris ning elektri lisakulude hüvitamiseks märtsis.

 

Täpsem info, nõuded taotlejale ja taotlusele on leitavad määrusest: siin.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.