Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus ja e-PRIA koolitus

Alates 01.01.2024 muutub kalapüügiandmete elektrooniline esitamine kõigile kohustuslikuks.

Selle toetamiseks on välja töötatud kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus (määruse materjalid lisatud e-kirja manusesse).

Järgnevalt toon välja olulisemad punktid (kindlasti lugege ka määrust!):

  • Tingimused seadmele: operatsioonisüsteem Android 11 või Apple iOS 15.3 või uuem; 4G võrgu tugi; GPS-rakendus; töömälumaht vähemalt 6 GB. Tegemist võib olla nii nutitelefoni kui ka tahvelarvutiga.
  • Toetuse maksimaalne suurus 300 eurot ühe seadme kohta (omafinantseering vähemalt 10%). Maksimaalne seadmete arv taotleja kohta on üks seade iga talle antud kaluri kalapüügiloa kohta.
  • Abikõlbmatud on kulud, mis on tehtud enne taotluse esitamist, kasutatud seadme ostmise kulu.
  • Seadme majanduslikult soodsaima hinna väljaselgitamiseks tuleb võrrelda seadme turuhinda (st tuleb võtta hinnapakkumused või võrrelda hindu kodulehtedel). Sellekohane tõend tuleb esitada koos taotlusega.
  • Toetust võib taotleda selline ettevõtja, kellele on antud toetuse taotlemise aastaks kalapüügiks merel kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba.
  • Taotlus tuleb esitada läbi e-PRIA keskkonna. Taotluste hindamist ei toimu, PRIA kontrollib vaid taotluse, taotleja ning taotletava tegevuse nõuetekohasust.
  • Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast seadme ostmist ja selle eest täielikult tasumist PRIA-le maksetaotluse e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt 31. detsembril 2023. a koos abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendiga.

Taotlusvoor toimub e-PRIA keskkonnas 25.10-08.11.2023.

Täpsem info: https://www.pria.ee/toetused/kalapuugi-andmete-elektrooniliseks-esitamiseks-seadme-soetamise-toetus 

24. oktoobril 2023 kell 13.00-14.00 korraldab PRIA veebikoolituse, kus tutvustatakse taotluse esitamist e-PRIA keskkonnas.

Veebikoolitus toimub ZOOM keskkonnas ligipääsuga järgnevalt lingilt:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87939886387?pwd=5XHn9P03oSg3c0zrDs02XTjA1G5eFx.1

Meeting ID: 879 3988 6387

Passcode: 365027

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.