Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

Kõigi seniste eelduste kohaselt muutub kalapüügi andmete elektrooniline esitamine kõigile kohustuslikuks alates 01.01.2024.

 Selle toetamiseks on välja töötatud kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus.

Järgnevalt toome välja olulisemad punktid (kindlasti lugege ka määrust!):

  • Tingimused seadmele: operatsioonisüsteem Android 11 või Apple iOS 15.3 või uuem; 5G võrgu tugi; GPS-rakendus; töömälumaht vähemalt 6 GB. Tegemist võib olla nii nutitelefoni kui ka tahvelarvutiga.
  • Toetuse maksimaalne suurus 300 eurot ühe seadme kohta (omafinantseering vähemalt 10%). Maksimaalne seadmete arv taotleja kohta on üks seade iga talle antud kaluri kalapüügiloa kohta.
  • Abikõlbmatud on kulud, mis on tehtud enne taotluse esitamist, kasutatud seadme ostmise kulu.
  • Seadme majanduslikult soodsaima hinna väljaselgitamiseks tuleb võrrelda seadme turuhinda (st tuleb võtta hinnapakkumused või võrrelda hindu kodulehtedel). Sellekohane tõend tuleb esitada koos taotlusega.
  • Toetust võib taotleda selline ettevõtja, kellele on antud toetuse taotlemise aastaks kalapüügiks merel kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba.
  • Taotlus tuleb esitada läbi ePRIA keskkonna. Taotluste hindamist ei toimu, PRIA kontrollib vaid taotluse, taotleja ning taotletava tegevuse nõuetekohasust.
  • Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast seadme ostmist ja selle eest täielikult tasumist PRIA-le maksetaotluse e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt 31. detsembril 2023. a koos abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendiga.

Taotlusvoor toimub ePRIA keskkonnas 25.10-08.11.2023.

Meetme määrus on leitav SIIT ja määruse seletuskiri on leitav SIIT.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.