Kalapüügieeskirja muudatused alates 01.01.2024

Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud kalapüügieeskirja muudatused, mis jõustuvad 01.01.2024.

Olulisemad muudatused kutselises kalapüügis:

 • ahvena alammõõt merel 21 cm;
 • haugi alammõõt 50 cm;
 • jõgede suudmeala koordinaatide ajakohastamine (toodud lisades 7,8 ja 12); Kihelkonna -Allika lahes kevadine püügikeeld (märts-mai) §22 lg 3;
 • Pärnu lahel tindipüügi erandi laiendamine (ajutisel keelualal §22 lg 3 p 1) 5. maini tingimusel, et mõrrad on 10. maiks välja võetud;
 • kastmõrra pära on lubatud loomastiku ja linnustiku ning kalasaagi kaitseks pealt osaliselt või täielikult katta mõrra- või noodalinaga (§7 lg 2 prim);
 • Pärnu lahel peab tindipüügil mõrra silmasuurus olema 20-40 mm v.a päras §27 lg 3;
 • merel alamõõdulise säina kaaspüüginormi lihtsustumine nakkepüünistega püügil (70-76 mm nakkepüünistes pole kaaspüük piiratud, ülejäänud nakkepüünistes 15% mõõduliste liikide saagist) §23 lg 4;
 • nn tuulehaugi nakkepüüniseid võib asetada veepinnale 2,5 m sügavusse vette maksimaalse võrgu kõrgusega 1,5 m (§ 31 lg 5);
 • Peipsis Koosa, Kalli ja Emajõe suudmealal aastaringne püügikeeld 250 m;
 • Võrtsjärvel nakkepüüniste keeld jääalusel püügil alates 26. märts (püügiaeg pikeneb 10 päeva võrra);
 • Võrtsjärvel haugi keeluajal kaaspüüginorm 10% nakkepüünistega püügil.

Tutvu määruse terviktekstiga siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/129112023002

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.