Koolitus PERK rakenduse kasutamiseks ranna- ja siseveekogude püügiandmete esitamisel

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kutsub osalema koolitusel, kus näidatakse ja õpetatakse kasutama infotehnoloogilist rakendust PERK, mida tuleb kutselises kalapüügis andmete esitamisel kasutada alates 1. jaanuarist 2024.

Koolitus toimub 17. oktoobril Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis algusega kell 14.30.

Koolitusel saate teada:

–          Mida peab tegema selleks, et rakendus endale nutitelefoni/tahvelarvutisse saada;

–          Mida teha selleks, et rakenduses salvestada enda püsivalikud ja seadistused (loal olevad kalurid, püütavad liigid, laevad, püügiruudud, sadamad jne);

–          Kuidas, mis infoga ja millal esitada püügireisi kõik 5 raportit (sadamast väljumine, tegevus püügivahenditega, eelteade, sadamasse saabumine, lossimine);

–          Kuidas toimida rakenduses, kui saate rakendusest veateate või pole levi ning kui ei õnnestu andmeid nõutud ajal esitada.

Plaanime PERK koolituste esimesest koolituslainet perioodil 16. oktoober – 3. november kõikides rannapiirkondades. Esimesel koolitusperioodil on rõhk rakenduse ja selle võimaluste tutvustamisel ja selgitamisel, millal ja mis tingimustel info tuleb esitada, kus ja millal (sadamas, veealal). Koolitusel osalemine ei eelda nutitelefoni olemasolu ega püügireisi kaasategemist rakenduse testkeskkonnas! Aga kui osalejal on selleks soov, siis saab PERK test-keskkonna kasutamiseks kasutajatunnuse/salasõna koolituse toimumise päeval kohapeal või pöördudes juba täna Põllumajanduse-ja Toiduameti vastava ametniku poole (Kaidi Kaljula, kaidi.kaljula@pta.agri.ee).

 

Kohtumiseni koolitusel!

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.