Uuendatud! Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmisest

Kõige viimane versioon Matsalu rahvuspagi kaitse-eeskirjast ja lisadokumentidest on kättesaadav siit, millele suure tõenäosusega enam muudatusi ei tule. Kogu protsess ja info on leitav ka siit.

Tänaseks on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg möödunud ning eelnõu on saadetud ministeeriumite kooskõlastusringile. Pärast kooskõlastamist suundub eelnõu kinnitamiseks Vabariigi Valitsusse, mis peab toimuma hiljemalt 01.05.2023.

Keskkonnaamet on muudatuste sisu mõistmise lihtsustamiseks teinud kaardirakenduse, kus on võimalik tutvuda kaitse-eeskirja eelnõu liikumisel ja kalapüügil kavandavate piirangutega: siin. Lingilt avaneb tsoneeringu kaart, kus erinevatele aladele klikkides avaneb infoväli, kus on toodud oluline info liikumispiirangu ja püügipiirangute kohta:

Topu lahe SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud 1. märtsist 30. juunini ja 1. septembrist 15. novembrini
Kutselised: Viibimine on keelatud 1. märtsist 30. juunini ja 1. septembrist 15. novembrini
Harrastajad: Kalapüük on keelatud.
Märkused: Avaveemõrdadel kasutada mõrrasuu ees võret, mille avade laius ei ületa 200 mm, või võrkvõret, mille võrgusilma ava külje pikkus ei ületa 200 mm. Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 40 km/h.

Saarte SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud aasta läbi.
Kutselised: Kalapüük on keelatud.
Harrastajad: Kalapüük on keelatud.

Väinamere läänepoolne SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud 1. märtsist 31. augustini.
Kutselised: Kalapüük on lubatud väljaspool viibimispiirangu aega.
Harrastajad: Kalapüük on lubatud väljaspool viibimispiirangu aega. Ainult kalastuskaardi alusel ja õngpüünistega.
Märkused: avaveemõrdadel kasutada mõrrasuu ees võret, mille avade laius ei ületa 200 mm, või võrkvõret, mille võrgusilma ava külje pikkus ei ületa 200 mm. Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 40 km/h.

Väinamere idapoolne SKV

Liikumispiirang: Viibimine on lubatud aasta läbi.
Kutselised:  Kalapüük on lubatud aasta läbi.
Harrastajad: Kalapüük on lubatud aasta läbi. Ainult kalastuskaardi alusel ja õngpüünistega.
Märkused: Avaveemõrdadel kasutada mõrrasuu ees võret, mille avade laius ei ületa 200 mm, või võrkvõret, mille võrgusilma ava külje pikkus ei ületa 200 mm. Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 40 km/h.

Välislahe SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud 1. märtsist 30. juunini.
Kutselised:  Kalapüük lõkspüünistega on lubatud aasta läbi. Muude vahenditega püük on lubatud ainult väljaspool viibimispiirangu aega.
Harrastajad: Kalapüük on lubatud väljaspool viibimispiirangu aega. Ainult kalastuskaardi alusel ja õngpüünistega.
Märkused: Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 40 km/h.

Rannikumere SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud 1. märtsist 30. juunini ja 1. septembrist 15. novembrini.
Kutselised:  Kalapüük lõkspüünistega on lubatud aasta läbi. Muude vahenditega püük on lubatud ainult väljaspool liikumispiirangu aega.
Harrastajad: Kalapüük on keelatud.
Märkused:  Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 10 km/h.

Salmi SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud 1. märtsist 15. novembrini.
Kutselised:  Kalapüük on lubatud väljaspool viibimispiirangu aega.
Harrastajad: Kalapüük on lubatud väljaspool viibimispiirangu aega. Ainult kalastuskaardi alusel ja õngpüünistega.
Märkused:  Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 10 km/h.

Ruubalahe SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud 1. märtsist 15. novembrini.
Kutselised:  Kalapüük on lubatud väljaspool viibimispiirangu aega.
Harrastajad: Kalapüük on lubatud väljaspool viibimispiirangu aega. Ainult kalastuskaardi alusel ja õngpüünistega.
Märkused:  Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 10 km/h.

Siselahe SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud aasta läbi.
Kutselised:  Kalapüük on keelatud.
Harrastajad: Kalapüük on keelatud.

Ruubalahe SKV

Liikumispiirang: Viibimine on keelatud aasta läbi.
Kutselised:  Kalapüük on lubatud 1. juulist 28.(29.) veebruarini kasutades vaid traditsioonilist madalapõhjalist puitpaati ja traditsioonilist ääremõrda, mille suu kõrgus ei ületa 1 meetrit.
Harrastajad: Kalapüük on keelatud.
Märkused:  Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni 10 km/h.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.