Matsalu rahvuspargi uus kaitse-eeskiri jõustub 01.04.2023

Vabariigi valitsus kinnitas 17.03.2023 määrusega nr 34 uue Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja, mis hakkab kehtima alates 01.04.2023.

Kõik seotud dokumendid leiab aadressilt: https://keskkonnaamet.ee/matsalu-rahvuspargi-kaitse-eeskirja-muutmine

Kaardirakendus liikumis- ja kalapüügipiirangute kohta on kättesaadav: https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d457f7ee733f4884a51e19c50c738612

Kaardirakendusel hiirega SKV peale vajutades avaneb infoaken piirangute kohta.

 

Lisainfo: Nele Saluveer, 5693 9110, nele.saluveer@keskkonnaamet.ee

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.