MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 8.jaanuaril 2021 algusega kell 14.00 Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Haapsalu Posti 3 infopäeva EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks.

Käsitletavad teemad:

Toetusvahendid 2021. aastaks
Abikõlblikud taotlejad meetme raames
Omafinantseeringumäärad
Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud
Nõutavad dokumendid
Sagedamini esinevad vead taotluste koostamisel
Hindamine ja tähtajad
Taotluse esitamine e-PRIA keskkonnas

Infopäev on osalejate tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 530 19815.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.