MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine “ 2021. aasta taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades

  1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 156 702,02€
  2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 114 217,92€
  3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 183 741,87€
  4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 81 167,39€
  5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 52 588,85€

Toetusvahendite maht on eeldatav ja võib muutuda.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 11. – 20. jaanuar 2021.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ainult e-PRIA iseteeninduskeskkonnas www.pria.ee

Siseneda e-PRIA keskkonda ning järgida juhendeid. Toetuse taotlusi saab esitada 20. jaanuari kella 24.00ni.

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioon telefonil 5301 9815 või e-posti aadressil info@lrs.ee või eelkokkuleppel MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Nurme 2, Haapsalu.

Abimaterjalid taotluse koostamiseks on leitavad aadressilt https://lrs.ee/projektitoetused/abimaterjalid-ja-noustamisvoimalused/.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.