MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkoosolek 2.novembril 2018

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 2.novemberil 2018 algusega kell 12.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmete valimine. Kandidaate juhatuse liikmeks saab esitada kuni 31.oktoobrini e-posti aadressil info@lrs.ee, telefonil 52 86 024 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Halduskulude rakenduskava eelnõuga saab tutuvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee ajaoatus dokumendid – aruanded.

4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojketide rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.

5. Muud küsimused

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Ühingu juhatus

Üldkoosolek jätkub kell 13.30 kalandusalase infopäevaga, kus teemadeks on.

Hügieeninõuded ja dokumentatsioon värske kala müümisel otse paadist.

Nõuded kala ladustamisele maismaal enne müüki (jahutamine jms).

Kala käitlemise nõuded eraelamus (näiteks suitsukala valmistamine)

Lektorid: Kersti Ehand VTA kalahügieeni peaspetsialist. Tea Saak VTA Lääne ja Raplamaa keskuse peaspetsialist.

Oodatud kõik huvilised.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.