MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkoosolek 22.novembril algusega kell 12.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 22.novembril algusega kell 12.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3.

Päevakord

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni valimine. Kandidaate hindamiskomisjoni liikmeks saab esitada kuini 19.novembrini e-posti aadressile info@lrs.ee või telefonil 52 86 024. Hindamiskomisjoni töökord, sealhulgas tasustamistingimused on leitavad ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus projektide hindamine – hindamiskriteeriumid.

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Halduskulude rakenduskava eelnõu leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus aruanded.

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta projektide toetusvahendite rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Projektide toetusvahendite rakenduskava eelnõu leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus aruanded.

4. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava eelnõu leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus aruanded.

5. Muud küsimused.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Üldkoosolek jätkub kell 13.30 kalandusalase infopäevaga, kus teemadeks on:

Kalavarude seis Eesti rannikumeres ja läbiviidud uuringud. Kalvarude seisust annavad ülevaate Tartu Ülikooli Eesti Mereisntituudi kalateadlased.

Oodatud on kõik huvilised.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.