MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme 3.3 “kalanduspiirkonna kohalikus arengu strateegia rakendamine” 2020 aasta taotlusvooru projektide hindamine on lõppenud

Hindamiskomisjni otsusega toetati kokku 23 projekti summas 476 832.39 eurot 

Strateegiatelgede kaupa jagunesid taotlused järgmiselt:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – toetati 1 taotlust summas 116 552.60 eurot

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – toetati 7 taotlust summas 131 928.35 eurot

Majandustegevuste mitmekesistamine – toetati 7 taotlust summas 94 682.32

Kudealade taastamine – toetati 1 taotlust summas 81 165.03 eurot

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine – toetati 7 taotlust summa 52 204.09 eurot

Majandustegevuste mitmekesistamise ja kalandus/merendustraditsioonide strateegiatelje taotluse paremusjärjetuse kinnitas ühingu juhatus on-line koosolekul 3.aprillil, taotlused on esitatud PRIAle.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise, kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise ning kudealade taastamise strateegiatelje taotluste paremusjärjetuse peab kinnitama ühingu üldkoosolek. Üldkooosolek toimub 5.juunil.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.