MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus teatab üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest ilma üldkoosolekut kokku kutsumata

 22.08.2022 edastatakse MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmetele otsuse eelnõu tutvumiseks järgmistel teemadel:

 

  1. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muutmine
  2. 2022. aasta rakenduskava muutmine

 

Liikmetelt oodatakse 7 päeva jooksul (so hiljemalt 29.08) tagasisidet saadetud eelnõule (poolt, vastu, erapooletu või tekkinud küsimused).

 

Täpsem info info@lrs.ee  või telefonil 53 019815.

 

Ühingu juhatus

  

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.