MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 21.aprillil 2017

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkoosoleku 21.aprillil algusega kell 15.00 aadressil Lihula mnt 10 (Haapsalu spordihoone kohvikus)

Päevakord: 

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta aruande arutelu ja kinnitamine. Majandusaasta aruanne on saadaval ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuste ja täienduste arutelu ning kinnitamine.

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta EMKF meetme “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste esimese vooru taotluste paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

4. Muud küsimused.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.