MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 22. aprilli 2016

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkoosoleku 22. aprillil 2016 algusega kell 15.00 aadressil Lihula mnt 10 (Haapsalu spordihoone kohvik)

Päevakord:

1. Ühingu 2015 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

2. Läänemaa Kalanduspiirkonna starteegia halduskulude rakenduskava 2015-2019 arutelu ja kinnitamine.

3. Läänemaa kaladuspiirkonna strateegia projektitaotluste rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

4. Läänemaa kalanaduspiirkonna koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

5. muud küsimused

RAKENDUSKAVADE EELNÕUD

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.