MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 24. november 2017

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 24.novembril algusega kell 15.00 aadressil Lihula mnt 10 (Haapsalu spordihoone kohvik)

Päevakord 

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni valimine. Kandidaate projektide hindamise komisjoni saab esitada kuni 22.novembrini 2017 e-posti aadressil info@lrs.ee, telefonil 52 86 024 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta teise taotlusvooru tulemuste tutvustamine.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide 2017 aasta rakenduskava muutmine.

4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta EMKF meetme “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Projektitoetuste rakenduskava leiab ühingu koduleheküljelt alajaotusest dokumendid – aruanded.

5. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Halduskulude rakenduakava leiab ühingu koduleheküljelt dokumendid – aruanded.

6. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta EMKF meetme “algatusrühma koostöötegevused” koostööprojektide rakenduakava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduakava leiab ühingu koduleheküljelt dokumendid – aruanded.

7. Muud küsimused.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.