MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 25.novembril 2016

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 25.novembril algusega kell 15.00 aadressil Lihula mnt 10 (Haapsalu spordihoone kohvikus)

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Halduskulude rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel dokumendid – aruanded.

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta EMKF meetme “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste vooru taotluste paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Ettepanek avada kõik strateegiateljed järgmise jaotuse alusel.

Kalasdamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendeid 202 941€.

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendeid 202 941€.

Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendeid 182 647€.

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvehendeid 20 294€.

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendeid 67 647€.

4. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskavaga saab tutvuda ühingu koduleheküljel dokumendid – aruanded.

5. Muud küsimused.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.