UUENDATUD! MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 26.06.2023

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 26. juunil 2023 algusega kell 14.00  Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

 

Päevakord:

  1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi strateegia 2022-2030+ ettevalmistamisest
  2. Liikme väljaarvamine (juhatuse otsuse kinnitamine)
  3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
    (Muudatuste eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded)
  4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi põhikirja muutmine
    (Muudatuste eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded)
  5. Muud küsimused

Uue kutselise kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra eelnõu tutvustus (Maaeluministeerium, Kristi Ilves)

Kui Teil ei õnnestu endal üldkoosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi, kes saab kohale tulla! Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada kuni viie liikme esindajana. Volikiri palun saatke digitaalselt allkirjastatuna info@lrs.ee või võtke paberkandjal koosolekule kaasa.

Info ja küsimused e-posti aadressil info@lrs.ee või telefonil +372 53019815.

 

Ühingu juhatus

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.