MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 28.10.21

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 28. oktoobril 2021 algusega kell 15.00  Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord:

  1. Liikmete välja arvamine MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeskonnast
  2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmete valimine ja määramine. Kandidaate juhatuse liikmeks saab esitada kuni 25.oktoobrini e-posti aadressil info@lrs.ee, telefonil +372 53019815 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2.
  3. Revisjonikomisjoni liikmete määramine
  4. Hindamiskomisjoni volituste pikendamine
  5. Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine
  6. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine.  Muudatuste eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.
  7. 2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Projektitoetuste rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.
  8. 2022. aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.
  9. Muud küsimused.

Üldkoosolek jätkub kell 17 kalandusalase infopäevaga, kus peamiseks teemaks on Matsalu kaitse-eeskirja muutmine. Teemat tutvustavad ja küsimustele on avatud Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Oodatud on kõik huvilised.

Info ja registreerimine info@lrs.ee  või telefonil +372 53019815.

Ühingu juhatus

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.