MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 28.10.21

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 28. oktoobril 2021 algusega kell 15.00  Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord:

 1. Liikmete välja arvamine MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeskonnast
 2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmete valimine ja määramine. Kandidaate juhatuse liikmeks saab esitada kuni 25.oktoobrini e-posti aadressil info@lrs.ee, telefonil +372 53019815 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2.
 3. Revisjonikomisjoni liikmete määramine
 4. Hindamiskomisjoni volituste pikendamine
 5. Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine
 6. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine.  Muudatuste eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.
 7. 2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Projektitoetuste rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.
 8. 2022. aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – aruanded.
 9. Muud küsimused.

Üldkoosolek jätkub kell 17 kalandusalase infopäevaga, kus peamiseks teemaks on Matsalu kaitse-eeskirja muutmine. Teemat tutvustavad ja küsimustele on avatud Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Üldkoosolekul osalemiseks tuleb enne üldkoosoleku algust:

 • Esitada tõend COVID-19 haiguse läbi põdemise või vaktsineerimise kohta või
 • Teha kohapeal antigeeni kiirtest (LRSi poolt organiseeritud).

Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka veebi teel.

 

Veebi teel osalemise soovist või kiirtesti tegemise vajadusest teavita hiljemalt 27.10.
Info ja registreerimine info@lrs.ee  või telefonil +372 53019815.

Ühingu juhatus

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.