Ühingu üldkoosolek 21. märtsil kell 15

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 21. märtsil 2024 algusega kell 15.00  Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3, Haapsalu

Päevakord:

  1. Ühingu põhikirja muutmine
  2. Läänemaa rannakalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030+ tutvustamine ja kinnitamine
  3. Hindamiskorra tutvustamine ja kinnitamine
  4. Muud küsimused

Dokumentide eelnõudega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid – eelnõud

Ettepanekud ja küsimused seoses päevakorrapunktidega esitada hiljemalt 15.03.2024.

Kui Teil ei õnnestu endal üldkoosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi, kes saab kohale tulla! Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada kuni viie liikme esindajana. Volikiri palun saatke digitaalselt allkirjastatuna info@lrs.ee või võtke paberkandjal koosolekule kaasa.

Info ja küsimused e-posti aadressil info@lrs.ee või telefonil +372 53019815.

 

Ühingu juhatus

 

 

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.