TÄHTSAD TEATED!

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 4.aprillil 2019 algusega kell 13.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3.

Päevakord

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta aruande kinnitamine. Ühingu liikmemaksumäärade muutmise arutelu ja kinnitamine. 

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta esimese taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine. 

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019. aasta esimese taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjetuse arutelu ja kinnitamine. 

4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine. 

5. Tulemusraamistiku  lisavahendite rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

6. Muud küsimused. 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 5286024

Ühingu juhatus

 

Üldkoosolek jätkub kell 14.00 kalandusalase infopäevaga, kus teemadeks on:

Muudatused kastmõrraga püügil sadamasse tuleku eelteate tegemisel. Erinevad püügikeelud. Andmete lubatud erinevused kaaspüügil. Kutselise kalanduse kontroll Läänemaal. Muudatused mõrra definitsioonis. Kalapüügialuste, lossimise ja transpordivahendite vastavuse hindamine. Kalapüügiga seonduvate andmete esitamine. 

Lektor: Keskkonnainspektisooni peainspektor Erik Parts. 

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts alustas EMKF meetme 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2019 aasta taotlusvooru toetustaotluste hindamist 

Täpsustatud andmetel  esitati ühingule 38 toetustaotlust summas 883 167€. Toetusvõimalusi 2019 aasta taotlusvoorus on 500 698€.

Kalasadamate ja lossimiskohtade strateegiatelge esitati 3 taotlust summas 461 544€. Toetusvõimalusi on 154 405€.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelge esitati 16 taotlust summas 187 513€. Toetusvõimalusi on 143 100€.

Majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelge esitati 13 taotlust summas 196 233€. Toetusvõimalusi on 137 392€

Kalandus/merendus tradisioonide edendamise strtaeegiatelge esitati 6 taotlust summas 38 876€. Toetusvõimalusi on 52 297€.

Projektide paremusjärjestus peaks selguma 8.märtsiks. Hindamiskomisjoni koosolek toimub eeldatavalt märtsi teisel nädalal.