TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts lõpetas EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2018 aasta taotlusvooru taotluste vastuvõtmise 

Kokku esitati ühingule 31 toetustaotlust summas 1 040 142€. Projektitoetuste taotlused jagunesid tegevussuundade kaupa:

1. Kalasadamate ja lossimiskohtde uuendamine. 4 taotlust summas 517 592€. Toetusvõimaluste maht 135 294€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. 10 taotlust summas 207 456€. Toetusvõimaluste maht 148 623€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. 10 taotlust summas 185 585€. Toetusvõimaluste maht 122 139€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. 1 taotlus summas 54 117€. Toetusvõimaluste  maht 54 117€.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. 6 taotlust summas 75375€ Toetusvõimaluste  maht 48 866€.

Hetkel käib taotlusdokumentide menetlemine