TÄHTSAD TEATED!

  

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 21. aprillil algusega kell 15.00 Haapsalus aadressil Lihula mnt 10 (Haapsalu Spordihoone kohvikus)

Päevakord

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta majandusaruande arutelu ja kinnitamine. Majandusaasta aruanne on saadaval ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokuemendid - aruanded.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava muudatuste ja täienduste arutelu ning kinnitamine.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitoetuste esimese vooru taotluste paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

4. Muud küsimused.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024  

 

Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ja Veterinaar ja Toiduametiga korraldab 18. aprillil algusega kell 9.45 Haapsalus Fra Mare spaa panoraamsaalis koolituse. 

Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted.

Koolituse sihtrühm on kalakäitlemisega (kalatoitude valmistamisega) isiklikus majapidamises tegelevad või kalatoodete käitlemisega alustamist kavandavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad.

kohtasid koolitusel 35

täpsem info ja registreerimine SIIT 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts lõpetas EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2017 aasta taotlusvooru.

Ühtekokku esitati taotlusvoorus ühingule 34 toetustaotust ning toetust küsitakse 1 356 620 euro ulatuses. Toetusvõimalusi on voorus 797 131 euro ulatuses.

Sadamate ja lossimiskohtade strateegiateljes esitati 4 taotlust kogusummas 714 994 eurot (vahendeid 205 882 eurot)

Kalandustöödete töötlemise ja otseturustamise strateegiateljes esitati 8 taotlust kogusummas 279 520 eurot (vahendeid 230 340 eurot)

Majandustegevuste mitmekesistamise strateegiateljes esitati 15 taotlust kogusummas 292 795 eurot (vahendeid 185 027 eurot)

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise strateegiateljes esitati 7 taotlust kogusummas 69 310 eurot (vahendeid 135 294 eurot)

Hetkel toimub taotluste hindamine.