TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 6. aprillil 2018 algusega kell 13.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord 

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018. aasta taotlusvooru alla 60 tuhande euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018. aasta taotlusvooru üle 60 tuhande euro toetusega projektide paremisjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

4. Muud küsimused 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 5286024

Oodatud on ühingu liikmed

 

Üldkoosolek jätkub kell 14.00 kalanadusalase infopäevaga, kus teemadeks on:

Keskkonnainspektsioon - 1. märtsil 2018 kehtima hakanud kala kaalumise määrus. Mõrdade vahekauguste mõõtmine meres. Rannikumeres kasutatavate mõrdade ehituslikud nõuded. Kala müük lõpptarbijale sadamas. Kutselisest kalapüügist Matsalu rahvuspargi veealal. Riitkliku kalalaevaregistri nõuded.

Maaeluministeerium - väikestes kogustes kala müük otse lõpptarbijale. nõuded üleandmisdeklaratsiooni vormistamisel. Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus (PERK)

Oodatud on kõik huvilised 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts lõpetas EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2018 aasta taotlusvooru taotluste vastuvõtmise 

Kokku esitati ühingule 30 toetustaotlust summas 1 040 142€. Projektitoetuste taotlused jagunesid tegevussuundade kaupa:

1. Kalasadamate ja lossimiskohtde uuendamine. 4 taotlust summas 517 598€. Toetusvõimaluste maht 135 294€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. 9 taotlust summas 207 465 €. Toetusvõimaluste maht 148 623€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. 10 taotlust summas 185 585€. Toetusvõimaluste maht 122 139€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. 1 taotlus summas 54 117€. Toetusvõimaluste  maht 54 117€.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. 6 taotlust summas 75375€ Toetusvõimaluste  maht 48 866€.

Projektide paremusjärjestus selgub märtsi viimasel nädalal