TÄHTSAD TEATED!

Avalduste esitamine kutselise kalapüügiõiguse saamiseks 2019 aastal 

Avaldusi kutselise kalapüügiõiguse saamiseks 2019 aastal saab esitada kuni 01.12.2018

Avalduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e.posti aadressile kaie.nuut@vet.agri.ee

Paberkandjal saab avaldusi esitada järmistel kuupäevadel 

27. september 

9. oktoober

25. oktoober

6. november 

22. november

Avaldusi võetakse vastu aadressil Haapsalu Jaani tn 10 kell 10.00 - 15.00

avalduse vorm