TÄHTSAD TEATED!

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts alustas EMKF meetme 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2019 aasta taotlusvooru toetustaotluste hindamist 

Täpsustatud andmetel  esitati ühingule 38 toetustaotlust summas 883 167€. Toetusvõimalusi 2019 aasta taotlusvoorus on 500 698€.

Kalasadamate ja lossimiskohtade strateegiatelge esitati 3 taotlust summas 461 544€. Toetusvõimalusi on 154 405€.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelge esitati 16 taotlust summas 187 513€. Toetusvõimalusi on 143 100€.

Majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelge esitati 13 taotlust summas 196 233€. Toetusvõimalusi on 137 392€

Kalandus/merendus tradisioonide edendamise strtaeegiatelge esitati 6 taotlust summas 38 876€. Toetusvõimalusi on 52 297€.

Projektide paremusjärjestus peaks selguma 8.märtsiks. Hindamiskomisjoni koosolek toimub eeldatavalt märtsi teisel nädalal.