TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts planeerib avada EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2017 aasta taotlusvooru 13-17 veebruar. Täpsem informatsioon õige pea.