TÄHTSAD TEATED!

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 5.juunil 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine. 

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine. 

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine. Muudatuste eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - aruanded.

5. 2021 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Projektitoetuste rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumenid - aruanded 

6. 2021 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - arunded. 

7. Muud küsimused. 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Ühingu juhatus

 

  

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi  EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohalikus arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru  projektide hindamine on lõppenud

 

Hindamiskomisjni otsusega toetati kokku 23 projekti summas 476 832.39 eurot 

Strateegiatelgede kaupa jagunesid taotlused järgmiselt:

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - toetati 1 taotlust summas 116 552.60 eurot

 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - toetati 7 taotlust summas 131 928.35 eurot

 

Majandustegevuste mitmekesistamine - toetati 7 taotlust summas 94 682.32

 

Kudealade taastamine - toetati 1 taotlust summas 81 165.03 eurot

 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine - toetati 7 taotlust summa 52 204.09 eurot

 

Majandustegevuste mitmekesistamise ja kalandus/merendustraditsioonide strateegiatelje taotluse paremusjärjetuse kinnitas ühingu juhatus on-line koosolekul 3.aprillil, taotlused on esitatud PRIAle. 

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise, kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise ning kudealade taastamise strateegiatelje taotluste paremusjärjetuse peab kinnitama ühingu üldkoosolek. Üldkooosolek toimub 5.juunil.