TÄHTSAD TEATED!

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 1.aprillil 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse tutvustamine. 

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine. 

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

4. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava muudatuste ettepanekutega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus aruanded. 

5. Muud küsimused. 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Ühingu juhatus

 

Üldkoosolek jätkub kell 15.00 kalandusalase infopäevaga, kus teemadeks on:

Läänemaa rannikumeres läbiviidud kalandusalased uuringud ja nende tulemused. 

Võimalikud arengud Eesti kalanduspoliitikas kalateadlase pilgu läbi. 

Oodatud on kõik huvilised.  

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi  EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohalikus arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru  esialgsed tulemused on selgunud

 

Kokku esitati 2020 aasta taotlusvooru 33 toetustaotlust ning toetust küsitakse 939 959 euro ulatuses (võimalused 2020 aasta taotlusvoorus on 477651 eurot). 

Strateegiatelgede kaupa jagunesid taotlused järgmiselt:

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - kokku esitati 4 taotlust summas 466 178 eurot (toetusvõimalused teljes on 116 554 eurot).

 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - kokku esitati 10 taotlust summas 153 284 eurot (toetusvõimalused teljes on 131 928 eurot).

 

Majandustegevuste mitmekesistamine - kokku esitati 8 taotlust summas 133 004 eurot (toetusvõimalused teljes on 94 682 eurot).

 

Kudealade taastamine - esitati 1 taotlus summas 81 165 eurot (toetusvõimalused teljes on 81 167 eurot).

 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine - kokku esitati 10 taotlust summas 106 327 eurot (toetusvõimalused teljes on 53 319 eurot).

 

Projektide paremusjärjestus selgub 20.märtsil.