TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts lõpetas 23. septembril EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2016 aasta esimese vooru taotluste vastuvõtmise. 

Ühtekokku esitati vooru 28 taotlust ning toetust küsitakse 1 346 689 euro ulatuses, toetusvahendeid voorus oli jagada 676 470 eurot. 

Kalasadamate ja lossimiskohtade arendamise tegevusssunda esitati 4 taotlust summas 792 295 eurot, toetusvahendeid teljes oli jagada 202 941 eurot. Taotlused esitati Nõva, Hara, Topu ja Virtsu sadama arendamiseks. 

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telge esitati 8 taotlust summas 201 826 eurot, toetusvahendied teljes oli jagada 202 941 eurot. Toetustega soovitakse soetada külmikveokeid, jäämasinad, jahutuskamberid, kaalusid jms. Esitati ka üks tervikprojekt mis keskendub kalapoe rajamisele. 

Majandustegevuste mitmekesistamise telge esitati 16 taotlust summas 352 567 eurot, toetusvahendeid teljes oli jagada 182 647 eurot. Toetust küsitakse majutusteenuse pakkumisega alustamiseks, mitu taotlust keskendub keskkonnasäästlikke küttesüsteemide arendamisele (päikesepatareide soetamine), toetusega soovitakse soetada lambakasvatusega seotud seadmeid, tõhustada pilliroovarumist ja rookatuste ehitamist, samuti soovitakse arendada väikelaeva remonti. 

Kudelalade taastamise ja kalandus/merendus traditsioonide edendamise telge ei esitatud ühtegi taotlust.