TÄHTSAD TEATED!

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 24.novembril 2017 algusega kell 15.00 aadressil Lihula mnt 10 (Haapsalu spordihoone kohvik)

Päevakord

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni valimine. Kandidaate projektide hindamise komisjoni saab esitada kuni 22.novembrini 2017 e-posti aadressile info@lrs.ee, telefonil 52 86 024 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta teise taotlusvooru tulemuste tutvustamine.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide 2017 aasta rakenduskava muutmine.

4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Projektitoetuste rakenduskava leiab ühingu koduleheküljelt alajaotusest dokumendid - aruanded.

5. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Halduskulude rakenduskava leiab ühingu koduleheküljelt alajaotusest dokumedid - aruanded.

6. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta EMKF meetme "algatusrühma koostöötegevused" koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava leiab ühingu koduleheküljelt alajaotusest dokumendid - aruanded. 

7. Muud küsimused.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

  

2018 aasta kutselise kalapüügi lubade taotlemine

Avaldusi 2018 aasta kutselise kalapüügi lubadele saab esitada 

5. oktoobril

24. oktoobril

7. novembril

21. novembril 

Avaldusi võetakse vastu kell 10.00 - 15.00 Haapsalus Jaani tn 10 

Digitaalselt allkirjastatud avaldused võib saata e-posti aadressile kaie.nuut@agri.ee

Elektroonilise avalduse vormi leiab kodulehekülje alajaotusest: õigusaktid - kutseline kalandus

        

 

Võimalik on toetust küsida rannapüügilaevade mootori asendamiseks

EMKF meede "rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust vahetada välja oma aluste mootoreid. Toetust mootori vahetamiseks on võimalik küsida kuni 30% abikõlblike kulude maksumusest. Meetme määrus avaneb SIIT

Meetme 2017 aasta eelarve on 200 000 eurot ning taotlusi PRIAle võib esitada jooksvalt kuni 30.11.17. Taotlemise tingimused leiab SIIT

 

Võimalik on küsida toetust püügivahendi parendamiseks

EMKF meetme "püügivahendi parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust parendada oma püügivahendeid. toetust antakse rannapüügil kasutatavate hülgekindlate ja selektiivsete mõrdade ehitamiseks ja hülgepeletite kasutuselevõtmiseks mõrraga ja kastmõrraga püügil. toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest. PRIA avab meetme 11.09.17 ning meede on avatud kuni 30.11.17, või meetme vahendite ammendumiseni. Meetme määrus avaneb SIIT Taotlemise tingimused leiab SIIT