TÄHTSAD TEATED!

  

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts lõpetas EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2017 aasta taotlusvooru.

Ühtekokku esitati taotlusvoorus ühingule 34 toetustaotust ning toetust küsitakse 1 356 620 euro ulatuses. Toetusvõimalusi on voorus 797 131 euro ulatuses.

Sadamate ja lossimiskohtade strateegiateljes esitati 4 taotlust kogusummas 714 994 eurot (vahendeid 205 882 eurot)

Kalandustöödete töötlemise ja otseturustamise strateegiateljes esitati 8 taotlust kogusummas 279 520 eurot (vahendeid 230 340 eurot)

Majandustegevuste mitmekesistamise strateegiateljes esitati 15 taotlust kogusummas 292 795 eurot (vahendeid 185 027 eurot)

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise strateegiateljes esitati 7 taotlust kogusummas 69 310 eurot (vahendeid 135 294 eurot)

Hetkel toimub taotluste tehniline kontroll.