TÄHTSAD TEATED!

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus annab teada, et seoses eriolukorrga jääb 1.aprillile planeeritud üldkoosolek ära. Ühingu juhatus jälgib olukorda ning kuulutab uue üldkoosoleku välja esimesel võimalusel. 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 1.aprillil 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse tutvustamine. 

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine. 

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

4. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava muudatuste ettepanekutega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus aruanded. 

5. Muud küsimused. 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Ühingu juhatus

 

Üldkoosolek jätkub kell 15.00 kalandusalase infopäevaga, kus teemadeks on:

Keskkonnainspektsiooni tegevused 2020 aastal. Erik Parts Keskkonnainspektsioooni peainspektor 

Ahvenarände uuringu tutvustamnine. Lauri Saks Eesti Mereinstituut.   

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi  EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohalikus arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru  projektide hindamine on lõppenud

 

Hindamiskomisjni otsusega toetati kokku 23 projekti summas 476 832.39 eurot 

Strateegiatelgede kaupa jagunesid taotlused järgmiselt:

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - toetati 1 taotlust summas 116 552.60 eurot

 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - toetati 7 taotlust summas 131 928.35 eurot

 

Majandustegevuste mitmekesistamine - toetati 7 taotlust summas 94 682.32

 

Kudealade taastamine - toetati 1 taotlust summas 81 165.03 eurot

 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine - toetati 7 taotlust summa 52 204.09 eurot

 

Majandustegevuste mitmekesistamise ja kalandus/merendustraditsioonide strateegiatelje taotluse paremusjärjetuse kinnitamiseks korraldab ühingu juhatus on-line koosoleku tõenäoliselt 14 nädalal. 

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise, kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise ning kudealade taastamise strateegiatelje taotluste paremusjärjetuse peab kinnitama ühingu üldkoosolek. Millal üldkoosolek toimub ei ole praegu teada.