TÄHTSAD TEATED!

 

2018 aasta kutselise kalapüügi lubade taotlemine

Avaldusi 2018 aasta kutselise kalapüügi lubadele saab esitada 

5. oktoobril

24. oktoobril

7. novembril

21. novembril 

Avaldusi võetakse vastu kell 10.00 - 15.00 Haapsalus Jaani tn 10 

Digitaalselt allkirjastatud avaldused võib saata e-posti aadressile kaie.nuut@agri.ee

Elektroonilise avalduse vormi leiab kodulehekülje alajaotusest: õigusaktid - kutseline kalandus

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta teine taotlusvoor on lõppenud 

2017 aasta teise taotlusvooru kalandus/merendustraditsioonide strateegiatelge  esitati 5 toetustaotlust summas 67293.32 eurot. Toetusvahendeid strateegiateljes on 66118.00 eurot. Kudealade taastamise strateegiatelge ei esitatud ühtegi taotlust. Projektide hindamise komisjon koguneb projektide paremusjärjestuse moodustamiseks 18.oktoobril. Ühingu juhatus kinnitab paremusjärjestuse 20.oktoobril.        

 

Võimalik on toetust küsida rannapüügilaevade mootori asendamiseks

EMKF meede "rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust vahetada välja oma aluste mootoreid. Toetust mootori vahetamiseks on võimalik küsida kuni 30% abikõlblike kulude maksumusest. Meetme määrus avaneb SIIT

Meetme 2017 aasta eelarve on 200 000 eurot ning taotlusi PRIAle võib esitada jooksvalt kuni 30.11.17. Taotlemise tingimused leiab SIIT

 

Võimalik on küsida toetust püügivahendi parendamiseks

EMKF meetme "püügivahendi parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust parendada oma püügivahendeid. toetust antakse rannapüügil kasutatavate hülgekindlate ja selektiivsete mõrdade ehitamiseks ja hülgepeletite kasutuselevõtmiseks mõrraga ja kastmõrraga püügil. toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest. PRIA avab meetme 11.09.17 ning meede on avatud kuni 30.11.17, või meetme vahendite ammendumiseni. Meetme määrus avaneb SIIT Taotlemise tingimused leiab SIIT